Profile

โรงงานผลิตโคมไฟ

กระบวนการผลิตที่โรงงานผลิตอุปกรณ์โคมไฟรถของสแตนเลย์ล้วนคิดค้นขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ ทุกชิ้น จากโรงงานจะเปี่ยมด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศ และสามารถจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า ได้ตรงเวลา ความพยายามนี้รวมถึงการใช้กระบวนการ ฉีดพลาสติก ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเปี่ยม ประสิทธิภาพ อาทิ เครื่องฉีด พลาสติก 2 สี และ 3 สี นอกจากนี้ กระบวนการเคลือบและประกอบ โคมไฟรถยังประกอบด้วยขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพ ก่อนที่จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ สแตนเลย์ ส่วนหนึ่งของนโยบายของเรา คือการให้ความสำคัญกับคุณภาพ การประหยัดต้นทุน และการ จัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว เพราะนี่คือปรัชญาของความเป็นสแตนเลย์ที่จะทุ่มเท ความพยายามเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้วยคุณภาพ