จำนวนผู้เข้าชม :
   

Thaistanley
English ไทย
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับบริษัท  l  สมัครงาน  l  ติดต่อบริษัท   l  แผนที่ website
Copyright © 2008 Thaistanley.com. All Rights Reserved.

 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัท

                                                                                              วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัท พื้นที่รับเสด็จได้แก่ อาคารสำนักงาน ชั้น 1  , ศูนย์เรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Dojo) , ศูนย์วิจัยและพัฒนา (RD Center) และ โรงงาน Lamp 7   โดยได้ทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นอะคริลิค ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร จำนวน ๑ ต้น บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน  และ ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และ ครอบครัวลี้อิสสระนุกูล  โดยคณะกรรมการ ได้ทูลเกล้าถวายเงิน โดยเสด็จตามพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และ ผู้บริหารของบริษัทน้อมเกล้าถวาย รถกอล์ฟ เพื่อทรงใช้งานตามพระราชอัธยาศัย และ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ( AED)  เพื่อทรงใช้ในกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา                    

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และเอกสารประกอบการประชุม

บริษัทขอนำเสนอหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และเอกสารประกอบการประชุม
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงาน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)


 

ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safey Dojo) และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโรงงาน Lamp-7

                                                                                              วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safey Dojo) และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโรงงาน Lamp-7 โดยมีคุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ , คุณโคอิจิ นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ                     

 

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม

                                                                                              เนื่องด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จากผลการดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่
1. รางวัลสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย 11 ปี ต่อเนื่อง
2. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 13 ปี ต่อเนื่อง
3. รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  14 ปีต่อเนื่อง
ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์       ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี                    

 


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

   

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)


เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

   

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

 

 

รับรางวัลความปลอดภัยประจำปี 2557

Safety Award 2012

                                                                                            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม  2557  ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์อรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ ฯพณฯ องคมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ "วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้ สถาบัน"และมอบโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่ง คุณวุฒิพงษ์  สิงห์ทอง ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน    ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2557 (11 ปีต่อเนื่อง)   ซึ่งจัดขึ้น   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร                    

งานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557


Donation for supporting to repair the street

                                                                       วันที่ 30 สิงหาคม 2555 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ทางบริษัทฯ จัดงานประชุมถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 โดยเป็นการประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา การจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น โดยผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี นักกฎหมาย  และ ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท